Narzędzie do obliczania wartości mostków cieplnych łączników balkonowych HALFEN HIT

Łączniki balkonowe HALFEN HIT są nośnymi elementami konstrukcyjnymi służącymi do rozdzielenia termicznego żelbetowych płyt. Aprobata ETA-18/0189 i wynikające z niej znakowanie CE oznaczają dopuszczenie do stosowania w ponad 30 krajach Europy.

HALFEN ψ-Kalkulator umożliwia szybkie i profesjonalne określenie wartości mostków cieplnych dla wybranego układu konstrukcji.

Obliczenia w 5 krokach:

  • Rodzaj ściany
  • Budowa ściany
  • Budowa stropu
  • Okno / drzwi / skrzynka rolety
  • Łączniki balkonowe HALFEN HIT
Rozpocznij nowy projekt

Zapisane projekty:

Tu znajdziesz zapisane projekty

Otwórz projekt